Instrumento de Ordenación Provisional (I.O.P.), Medidas provisionais de ordenación urbanística da Lei 2/2017 de 8 de febreiro, medidas fiscais, administrativas e de ordenación

187 ficheros en 7 carpetas (1870194442)
Generado en fecha 05/07/2019 a las 0:35 por Snap2HTML
Loading...

(if nothing happens, make sure javascript is enabled and allowed to execute, or try another browser)

× Close Show:
Columns: