-PLANOS ANEXOS DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

SISTEMA VIARIO

HIPSOMETRÍA

CUNCAS-HIDROGRAFICAS

XEOLOXÍA

POTENCIALIDADES SO SOLO

UNIDADES DA PAISAXE

SISTEMA VIARIO

HIPSOMETRÍA

CUNCAS HIDROGRÁFICAS

XEOLOXÍA

POTENCIALIDADE DO SOLO

UNIDADES DA PAISAXE

RISCOS

HABITATS

UNIDADES DE VEXETACION

USOS E COBERTURAS

ESPAZOS NATURAIS

RISCOS

HABITATS

UNIDADES DE VEXETACION

USOS ECOBERTURAS

ESPAZOSNATURAIS