- CARTOGRAFÍA BASE, USOS, DOTACIÓNS E SERVIZOS DO SOLO URBANO (E 1:1.000)

A-09.pdf A-10.pdf B-10.pdf B-11.pdf B-15.pdf B-16.pdf B-17.pdf C-10.pdf C-11.pdf C-12.pdf C-15.pdf C-16.pdf C-17.pdf D-10.pdf D-11.pdf D-12.pdf D-13.pdf D-15.pdf D-16.pdf E-09.pdf E-10.pdf E-11.pdf E-12.pdf E-13.pdf F-09.pdf F-10.pdf F-11.pdf F-12.pdf F-13.pdf F-14.pdf G-16.pdf G-15.pdf G-10.pdf G-11.pdf G-12.pdf G-13.pdf G-14.pdf G-19.pdf G-20.pdf G-21.pdf G-25.pdf H-07.pdf H-08.pdf H-09.pdf H-10.pdf H-11.pdf H-12.pdf H-13.pdf H-14.pdf H-15.pdf H-16.pdf H-17.pdf H-18.pdf H-19.pdf H-20.pdf H-21.pdf H-22.pdf H-24.pdf H-25.pdf I-07.pdf I-08.pdf I-09.pdf I-10.pdf I-11.pdf I-12.pdf I-13.pdf I-14.pdf I-15.pdf I-16.pdf I-17.pdf I-18.pdf I-19.pdf I-20.pdf J-02.pdf J-03.pdf J-04.pdf J-05.pdf J-06.pdf J-07.pdf J-08.pdf J-09.pdf J-10.pdf J-11.pdf J-12.pdf J-13.pdf J-14.pdf J-15.pdf J-16.pdf J-17.pdf J-18.pdf K-01.pdf K-02.pdf K-03.pdf K-04.pdf K-05.pdf K-06.pdf K-07.pdf K-08.pdf K-09.pdf K-10.pdf K-11.pdf K-12.pdf K-13.pdf K-14.pdf K-15.pdf K-16.pdf K-17.pdf K-18.pdf L-05.pdf L-06.pdf L-08.pdf L-09.pdf L-10.pdf L-11.pdf L-12.pdf L-13.pdf L-14.pdf L-15.pdf L-16.pdf L-17.pdf L-18.pdf M-08.pdf M-09.pdf M-10.pdf M-11.pdf M-12.pdf M-13.pdf M-14.pdf M-16.pdf M-17.pdf N-08.pdf N-09.pdf Ñ-08.pdf Ñ-09.pdf
Distribución 1000