- CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO DO TERMO MUNICIPAL (E 1:5.000)

Distribución 5000 A-1 B-1 C-1 A-2 B-2 C-2 A-3 B-3 C-3 A-4 B-4 A-5 B-5 C-5 A-6 B-6 C-6 B-7 C-7 B-8