Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Anuncio de adxudicación provisional
Anuncio de adxudicación provisional PDF Imprimir Correo-e
Xoves, 07 Agosto 2008 11:43
En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, faise pública a resolución de adxudicación provisional do procedemento negociado sen publicidade para a contratación da execución da obra "Construción dunha praza pública en Ábedes-Verín" aprobado por Decreto desta Alcaldía de 07 de agosto de 2008, co seguinte contido:
" Logo de ter lugar a contratación para adxudicar as obras que despois se referenciarán, mediante procedemento negociado sen publicidade e, consonte coa acta que contén as actuacións que realizou a Mesa de contratación, así como a súa proposta:

PRIMEIRO.- Declarar válida a licitación que se realizou e en consecuencia adxudicar provisionalmente a seguinte:

OBRA: construción dunha praza pública en Ábedes-Verín.

ADXUDICATARIO: Excavaciones Vipeca, SL

DOMICILIO: Avda. de Laza, 22, Verín-Ourense

PREZO SEN IVE: 62.068,97 euros.

IVE: 9.931,03 euros

TOTAL: 72.000,00 euros

GARANTÍA DEFINITIVA: 3.103,45 euros

DIRECTOR TÉCNICO: Rafael C. García Losada, enxeñeiro técnico agrícola.

SEGUNDO.- Notificar a adxudicación provisional a todos os candidatos que non resultaron adxudicatarios.

TERCEIRO.- Notificar e requirir ao adxudicatario para que no improrrogable prazo de15 DÍAS HÁBILES seguintes ao da notificación deste acordo aporte o documento constitutivo da garantía definitiva polo importe que se sinalou, como requisito previo á sinatura do contrato, así como os seguintes documentos:

- Documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias.

- Resgardo de constitución da garantía definitiva.

CUARTO.- Publicar a adxudicación provisional do contrato mediante anuncio no perfil do contratista situado na páxina web www.verin.net."

A alcaldesa en funciónsMª Carmen Pardo López

 

 

Centro de Dia
Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

Buzón do Cidadán

IOP

PEID 2019

Plan Xeral de Ordenación Urbana

Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac