Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Urbanismo
Licenza para Pasaxe Permanente, Rótulos e Toldos PDF Imprimir Correo-e
A licenza urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de edificación e uso do solo proxectados axústanse ao ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión da licenza verificarase  o aproveitamento proxectado se se axusta ao susceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar na oficina de Rexistro de Entrada do Concello o impreso de solicitude xunto con toda a documentación requirida.

Documentación requirida

  • Medidas do solicitado

Donde facelo

Oficina de Rexistro do Concello.
Concello de Verín
Teléfono: 988410000-01
Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

Normativa Municipal

  • Ordenanza Nº 15: Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Portadas, Escaparates, Vitrinas, Toldos e Rótulos.