Concello de Verín

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Ofic. Virtual

CAMBIO DE DOMICILIO NO REXISTRO
DE CONDUCTORES DA D.G.T.
(Permisos-Licenzas de conducción)

 • Presentar modelo de solicitude. Descargar aquí.
 • Marcar casilla: "PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN".
 • Identificación do titular  con DNI, tarxeta de residencia ou número de identificación de extranxeiro máis pasaporte do pais de orixen.
Non se expedierá novo documento, soio se modificará o domicilio no rexistro de conductores da DGT.


DUPLICADO DO PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR CAMBIO DE DOMICILIO
 • Presentar modelo de solicitude. Descargar aquí.
 • Marcar casilla: "VEHÍCULOS".
 • Identificación do titular con DNI, tarxeta de residencia ou número de identificación de extranxeiro máis pasaporte do pais en orixen. O interesado debe ser titular do vehículo/os.
 • Permiso de circulación e tarxeta de carácteristicas técnicas do vehículo/os.
 • Na solicitude indicarase o domicilio completo que será comprobado polo funcionario do concello no Padrón de Habitantes.
 • A ITV debe estar pasada e en vigor.
Tráfico enviará os novos permisos de circulación do vehículo/os  ó domicilio do titular por correo ordinario e sin acuse de recibo.


OBSERVACIÓNS:

Non é necesario pero si recomendable realizar os dous trámites.

Os dous tramites están exentos de taxas.


 

Normativa


Xestións sen Dni-e


Outros trámites