Convocatoria de Pleno Extraordinario Imprimir
Mércores, 10 Xullo 2019 09:26

Mañá, ás 9:00 horas, terá lugar na casa consistorial de Verín un pleno extraordinario no que se abordarán os seguintes asuntos.

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE DATA

24/06/2019

2.- DAR CONTA DA ADSCRICIÓN DOS MEMBROS DOS GRUPOS POLÍTICOS ÁS COMISIÓNS INFORMATIVAS

3.- Expediente 3303/2019.CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN CULTURAL AUDIOVISUAL VÍA XIV-FESTIVAL INTERNACIONAL CURTAMETRAXES

4.- Expediente 2034/2019. APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL MUNICIPAL EXERCICIO 2019

5.- Expediente 33/2019. CESIÓN INMOBLE Á COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE ÁBEDES (TERREO  CENTRO SOCIAL DE

ÁBEDES

6.- DAR CONTA DO PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCEIRO 2019

7.-DAR CONTA DOS DECRETOS DITADOS POLA ALCALDÍA E POLAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, DENDE O 17/04/2019 ATÉ O 07/07/2019, AMBAS AS DÚAS DATAS INCLUÍDAS

8.- INFORMACIÓNS E OUTROS ASUNTOS DA PRESIDENCIA

9.- ROGOS E PREGUNTAS