Entra en funcionamento o novedoso sistema xeotérmico para calefacción da piscina municipal de Verín Imprimir
Venres, 13 Outubro 2017 12:00

O Concello de Verín acaba de reestruturar  os sistemas de quecemento de auga da piscina climatizada da vila coa finalidade de diminuír o consumo de enerxía e reducir a emisión de gases invernadoiro. Cun investimento total de 56.337,60 euros, o ente municipal pon hoxe en funcionamento un novo sistema xeotérmico que permitirá aproveitar a temperatura natural do subsolo para satisfacer as necesidades de calefacción do recinto deportivo. O Instituto Enerxético de Galicia (A Xunta de Galicia), a través dos seus diferentes programas de financiamento de proxectos de aforro enerxético, achega o setenta e cinco por cento do investimento previsto (42.253,20 euros).

A instalación actual de quecemento do recinto de piscina, e resto de estancias deportivas, contaba cunha caldeira de gas natural de ata 550 kW de potencia pico que quentaba a auga dás instalacións e a calefacción interior do recinto mediante unha única unidade de tratamento de aire forzado. O obxectivo do proxecto foi cubrir parte dá demanda total de calefacción do recinto mediante unha bomba de calor xeotérmica de 40 kW de potencia  unida a pozos verticais e instalar un deposito de inercia de 1500L para a acumulación de enerxía.

Para iso, realizáronse na parte posterior do edificio catro sondeos de 125 metros de profundidade, aos que se inxecta auga que recolle a calor do terreo e se leva ao exterior para ser transformado nunha bomba de calor xeotérmica. Co calor obtido do terreo, dita bomba é capaz de multiplicar por catro ou cinco a enerxía eléctrica consumida, obtendo un alto rendimento e mínimo consumo. A calor obtida do compresor é utilizado para a calefacción das estancias da piscina municipal, conseguindo así que as necesidades caloríficas de gas redúzanse de maneira notable.

O alcalde de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo, quixo destacar que “ segundo as primeiras estimacións, o consumo de hidrocarburos actual na instalación, ao redor de 36 mil euros anuais, podería rebaixarse en máis da metade agora que entra en funcionamento este novo sistema”.

O Instituto Enerxético de Galicia (Xunta de Galicia), a través dos seus diferentes programas de financiamento de proxectos de aforro enerxético, achega un setenta e cinco por cento do investimento previsto (42.253,20 euros). Esta subvención  foi concedida para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, con financiamento en parte procedente de fondos comunitarios derivados do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) nun 75% (31.689,90 euros), non marco do Programa de Desenvolvemento Rural PDR de Galicia 2014-2020, estando ou proxecto enmarcado na medida 7 "Actuacións dirixidas á mellora dúas servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais", operación incluída na submedida 7.2 Creación, mellora e expansión de infraestrutras a pequena escala, incluíndo enerxía renovable e aforro enerxético.