Probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos Imprimir
Mércores, 21 Xaneiro 2015 14:30

Desde a Escola de Familia Municipal infórmase da publicación da convocatoria das para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos.


- Resolución, do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0002_gl.html

- Resolución do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0001_gl.html

Información e tramitación na Escola de Familia Municipal (edificio do antiguo Lavadoiro ou no teléfono 988-411468).