Inscrición no Rexistro Galego de Comercio Imprimir
Martes, 24 Febreiro 2015 11:58

Dende o departamento de Desenvolvemento Local do Concello de Verín infórmase que o Rexistro Galego de Comercio será público e a inscrición dos comerciantes e asociacións no mesmo é gratuita e considérase condición indispensable para optar a calquera das liñas de axuda convocadas pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e para participar activamente nos programas específicos.


Por iso a importancia de estar inscrito no epígrafe correspondente para optar as subvencións que se publiquen.

1.- Sección de Personas comerciantes con establecimiento permanente

2.- Sección de Personas comerciantes minoristas sin establecimiento

3.- Sección de Venta a distancia

4.- Sección de Venta Ambulante


Información e asesoramento para a tramitación de Alta na oficina de Desenvolvemento Local.

Acceso a links de interese:

- Portal do Comerciante Galego.

- Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.